parallax background

TRANSPORTFIRMAET HATLINGHUS AS VIL HA KONTAKT MED BØNDER MED OVERSKUDD AV HUSDYRGJØDSEL SAMT FOLK MED LEDIG SPREDEAREAL ELLER GJØDSELLAGER.

RING 917 57 337

HATLINGHUS AS

GJØDSELBØRSEN

Dalbygdveien 361, 7730 Beitstad
Org nr. 980 927 296

917 57 337

post@gjodselborsen.no

Følg på Facebook

Send melding

parallax background

HVORFOR
GJØDSELBØRSEN?

STARTET GJØDSELBØRS I TRØNDELAG...
Transportfirmaet Hatlinghus AS vil ha kontakt med bønder med overskudd av husdyrgjødsel samt folk med ledig spredeareal eller gjødsellager.

I november i fjor vant Hatlinghus AS anbudsrunden om å transportere biorest fra Biokraft AS i Skogn til bønder som trenger organisk gjødsel. Nå er transportfirmaet i full gang med å etablere avtaler med bønder som ønsker å ta imot biorest fra anlegget.

Biogassanlegget på Skogn produserer biogass på avfall fra fiskeindustrien. Bioresten herfra er dermed ikke godkjent til bruk i økologisk landbruk.

Det er biogassanlegget som betaler for transporten, så bioresten er gratis for de som tar den imot. Mottakeren får også kompensasjon for eventuell lagring av bioresten.

Fraktes med tanksemi
Bioresten fraktes fra anlegget til mottakere ved hjelp av lastebil med tanksemi med lasterobot som også kan transportere husdyrgjødsel.

– Utstyret vårt har kapasitet til å frakte 32 kubikk per tur. Totalt skal vi transportere 20 000 tonn biorest i året, forteller Espen Hatlinghus.

Hvor krevende eller enkelt det vil bli å finne mottakere for bioresten, avhenger blant annet av hvordan den nye gjødselvareforskriften blir.

– Jo strengere forskriften blir, jo lenger vekk fra de mest aktive jordbruksområdene må vi sannsynligvis transportere bioresten, avslutter Hatlinghus.

Optimal utnyttelse
Hatlinghus etablerte nylig nettsida gjodselborsen.no og responsen har ikke latt vente på seg.

– Formålet med gjodselborsen.no er å få utnyttet husdyrgjødsel/biorest på en best mulig måte der den trengs som mest. Selv om mange aktive bønder har mer enn nok husdyrgjødsel selv, finnes det fremdeles arealer i midt- Norge som har godt av å få tilført organisk materiale. De som tar kontakt er alt fra store kornprodusenter uten tilgang på egen husdyrgjødsel til bønder med tomme gjødsellager og areal som ikke har fått husdyrgjødsel på lange tider. Også bønder som har for lite spredeareal i forhold til hvor mange dyr de har på gården, har tatt kontakt, forteller Espen Hatlinghus.

Kilde: Norsk Landbruk - 15. mai 2018
HAR DU FOR MYE HUSDYRGJØDSEL?
Gjødselbørsen formidler husdyrgjødsel, og transporterer den bort til ledige spredearealer der den som best behøvs til rett tid.
HAR DU LEDIG SPREDEAREAL?
Gjødselbørsen formidler husdyrgjødsel og Biorest. Vi gir deg besparelse på gjødselkostnaden din. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og Biorest.
HVA ER BIOREST?
Biorest er reststoffet etter produksjon av Biogass. Vi leverer all Biorest, (Filterkake og Nitrogenkonsentrat) fra Biokraft AS på Skogn.
RING 917 57 337